Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym ze szczególną uwagą skierowaną w stronę korekcji wad postawy i nauki prawidłowych nawyków. Każde dziecko ma możliwość konsultacji, która jest podstawą do nakreślenia kierunków późniejszej pracy. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, fitnesu, a także ćwiczenia rozwijające lateralizację, orientację w przestrzeni, szybkość reakcji i zwinność dzieci. Z pewnością zajęcia sprzyjają także integracji dzieci w grupie i radości z wykonywania aktywności fizycznej. Zajęcia trwają 50 minut, przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-9/10 lat, grupa zajęciowa liczy maksymalnie 10 osób. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Nie wpajajcie dzieciom martwej wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy. / Antoine de Saint – Exupery/ Twierdza